Badrum för funktionshindrade

Tillgänglighet kräver kunskap.

Vid planeringen av badrum med tillgänglighet för alla, dvs. handikappanpassade badrum, krävs det kunskaper om byggnadsregler och om brukarens hälsotillstånd och behov.

Samtidigt vill den som sköter planeringen (oavsett om det rör sig om en arkitekt, ingenjör, ergonom eller privatperson) kunna skapa ett badrum som utstrålar värme, funktionalitet och komfort.

Pressalit Care har tagit fram en checklista som är bra att ha till hands under byggnadsprocessens inledande faser. Checklistan ställer ett antal frågor om brukaren, arbetsförhållanden för evt. vård- eller rehabiliteringspersonal samt byggnationens fysiska ramverk.

Badeværelse til én bruger - fx en ældre- eller seniorbolig

En brukare

Badeværelse til skiftende brugere på fx et hospital

Skiftande brukare

Privat badeværelse til familie med handicappet familiemedlem

Privatbostad

Badeværelse med periodisk besøg af kørestolsbruger

Regelbunden användning