Lösningar som håller

Flexibla lösningar för en sund och långsiktig investering.

På Pressalit Care tror vi på förmågan att skapa lösningar som med sin unika flexibilitet kan tillgodose skiftande behov, samtidigt som de innebär en ekonomisk lösning - nu och i framtiden. Här nedan hittar du viktiga parametrar som utgör de viktigaste argumenten för att investera i en flexibel lösning.

Bättre arbetsmiljö

Med Pressalit Cares lösningar är det möjligt att begränsa t.ex. vrid-och lyftskador hos vårdpersonal. Detta resulterar i sänkta kostnader med färre sjukdagar för personalen, och ett tryggt omhändertagande av brukarna.

Ökad självständighet

Tack vare den unika flexibiliteten, vilken möjliggör anpassning och inredning efter brukarens behov, kan självständigheten i badrummet ökas. Man sparar in på personalkostnader och flexibiliteten gör att badrummet kan användas av flera brukare, utan att man behöver kompromissa med funktionaliteten.

Färre ändringar

På många platser som t.ex. vårdboenden, sjukhus och på äldreboenden används badrummen av många olika brukare. Med ett system av väggskenor från Pressalit Care kan inredningen enkelt och snabbt ändras utan byggnadsmässiga ingrepp.

Optimalt utnyttjande av utrymme

Tack vare den flexibilitet som väggskenorna ger kan inredningen av de olika badrummen optimeras. De enskilda delarna i dusch- tvättställs- eller toalettutrymmet kan flyttas i förhållande till varandra och skapa den plats som behövs för att ge optimala förhållanden och utrymmen för vårdare, rörlighetshjälpmedel och liknande.

Return on Investment - hållbara lösningar