Testmetoder

Vi kompromissar inte, men testa våra produkter till sina mest avlägsna gränser.

Hos Pressalit Care testar vi givetvis våra produkter så att vi är helt säkra på att de håller även under de mest extrema förhållanden. Vi går t.ex. efter produktens yttersta gräns och därmed svagaste länk när vi utsätter den för våra hårda test. I praktiken innebär detta att belastning som regel sker något längre in på produkten. Därför kan vi stå för de värden vi informerar om.

Här nedanför följer ett exempel på våra testmetoder på ett toalettarmstöd. Det framgår att den belastning produkten utsätts för, ökar ju längre in på produkten man testar. Vi har dock valt att ange de lägsta värdena vilket innebär att produktens hållbarhet är ännu högre om man belastar den längre in.
Support arm with arrows illustrating test

Alla test företas vid montering av produkterna på stabil vägg enligt Pressalit Cares rekommendationer. Själva produkterns hållbarhet förändras inte vid montering på olika väggtyper. Man ska dock notera att den totala lösningen alltid påverkas av väggens kvalitet och därför rekommenderar vi alltid förstärkning om väggen inte är stabil.

Använd länkarna nedan för att få detaljerad information.

Icon for dynamic test method

Dynamiskt test

Vi testar produkterna dynamiskt genom att påverka dem vertikalt 10 000 gånger med ett tryck som varar två sekunder i taget. Viktangivelserna som finns på våra produkter anger hur många kilon produkten kan klara av i sitt yttersta led med den här testmetoden.

Icon for static product test

Statiskt test

Våra produkter utsätts även för ett statiskt test och därför vet vi precis hur många kilon produkten håller för under en minut. Det statiska testet utförs även i produktens svagaste led.

Icon for sideways product test

Sidledes test

Förutom ovanstående testmetoder utsätter vi våra toalettstöd och armstöd för ett sidledes test för att kunna svara på vad de håller för när t.ex. en rullstolsbrukare använder dem för att förflyttasin kropp. I våra sidledes tester trycker vi 10 000 gånger i en 45-gradig vinkel på produkten i två sekunder i taget.