Skötplatser

Skona ryggen med ett höj- och sänkbart skötbord

Pressalit Cares skötbord passar för skötplatser på institutioner såväl som på sjukhus och i privata hem. Bordens design och utrustning gör det möjligt att vårda barn och ge dem den omsorg de behöver utan att utsätta ryggen för skadliga belastningar.

Ett höj- och sänkbart skötbord är en investering i en säker arbetsmiljö. Ett höj- och sänkbart skötbord gör att brukaren kan ställa in det på en optimal arbetshöjd och därmed undvika belastande arbetsställningar.

De lågtgående skötborden tillåter även barn att klättra upp utan besvär, vilket minskar antalet belastande lyft.

Skötbord

Höj och sänkbara skötbord i förskola