Självhjälp

Nu kan du klara dig bättre i ditt eget hem.

Syftet med självhjälp är att öka dina möjligheter att klara dig själv och förbättra din allmänna livskvalitet.
 
Självhjälp står för ett liv där du har stor självständighet och där du själv kan göra en skillnad. Detta innebär färre vårdare och att du inte lika ofta behöver en hjälpande hand.

Självhjälp handlar om inredning

I praktiken kan självhjälp innebära ett hem som är anpassat efter dina behov och underlättar din vardag. I köket kan du bl.a. själv laga mat om du kan ställa in bord och skåp så att de passar just dina behov.

Du klarar dig även bättre i badrummet eftersom både hjälpmedel och hygienartiklar kan placeras efter dina individuella behov. 

Du känner dig tryggare och mer självständig i ditt eget hem om du skapar möjligheten till självhjälp.

Lär dig att hjälpa dig själv

Ett exempel på självhjälp är att du köper och installerar olika hjälpmedel som hjälper dig i ditt hem.

Du kan själv vara med och påverka hur ditt hem ska se ut för att du ska bli så självständig som möjligt. Inredningen i ditt hem ska vara så enkel att du lätt kan ta dig runt utan att stöta på några hinder. Tänk på att placera saker du använder ofta där du enkelt kan nå dem. På det viset är du inte längre i lika stort behov av hjälp från andra. 

Alla har rätt till ett aktivt liv, vilket är något vi kan åstadkomma med självhjälp. Oavsett om du åldras, har nedsatt funktionsförmåga eller ett handikapp hjälper Pressalit Care dig att bevara din värdighet i vardagen.
Självhjälp - glädjen med ökad självständighet