Tillgänglighet i hemmet

En värdig och välfungerande vardag

Tillgänglighet i bostaden är en viktig förutsättning för att personer som lever med en funktionsnedsättning ska kunna ha en välfungerande och värdig tillvaro. Detta förutsätter att tillgängligheten planeras in redan i projektfasen. Du ska alltså ha möjlighet att röra dig fritt i hela din bostad oavsett funktionsförmåga. Varken rullator, rullstol eller käpp ska behöva begränsa vardagen.

På Pressalit Care har vi specialiserat oss på att göra kök och badrum tillgängliga för alla. När vi utvecklar våra flexibla lösningar sker detta utifrån ett önskemål om att alla, oavsett funktionsförmåga, ska ha bästa möjliga förutsättningar att klara sig själva.

Produkter som kan justeras i höjdled och flyttas i sidled skapar bästa möjliga förutsättningar för att man ska kunna utföra de dagliga sysslorna i kök och badrum. Pressalit Care ger gärna tips och goda råd om tillgänglighet.

Tillgänglighet i den egna bostaden oavsett funktionsförmåga