Kontaktportal

Om du vill komma i kontakt med Pressalit Care är du välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon

Vänligen notera:
För att göra det lättare för oss att hjälpa dig på ett effektivare sätt
ber vi om vilket land din e-postadress är baserad!

Pressalit Care AB

Kista Science Tower
Färögatan 33
164 51 Kista
Sverige
T: +46 8444 1930
F: +46 8444 1939
se@pressalit.com

Huvudkontor

Pressalit A/S
Pressalitvej 1  
8680 Ry
Danmark
Tel: +45 8788 8788       
Fax: +45 8788 8789
pressalit@pressalit.com


Det svenska säljkontoret ligger här i Kista Science Tower

Pressalits säljkontor på Kista.