Flexibla till- och avloppssystem

1 +
Modell RK9061
Färger

Flexibelt till-/avloppssystem 500/500 mm

1 +
Modell R2058
Färger

Vattenlås

1 +
Modell R2059
Färger

Ventilationskit

1 +
Modell R2061
Färger

Flexibelt till-/avloppssystem 500/700 mm

1 +
Modell R2062
Färger

Flexibelt till-/avloppssystem 700/900 mm

1 +
Modell R2064
Färger

Flexibelt till-/avloppssystem 1200/1500 mm

1 +
Modell R2065
Färger

Flexibelt till-/avloppssystem 700/700 mm

1 +
Modell R2067
Färger

Flexibelt till-/avloppssystem 900/900 mm

1 +
Modell R2067
Färger

Flexibelt till-/avloppssystem 900/900 mm

1 +
Modell R2076
Färger

Vattenlåskit

På den här sidan hittar du Pressalits flexibla till- och avloppssystem. Pressalit tillverkar olika komponenter för till- och avloppssystem med syftet att säkra en hög grad av flexibilitet i inredningen. De flexibla avloppssystemen är speciellt viktiga vid bland annat installation av tvättställ som ska kunna höjas och sänkas eller regleras vågrätt. Då är flexibla till- och avloppssystem en vital del av inredningen för anpassning till olika brukares fysiska behov. Med flexibla till- och avloppsystem som en del av inredningen får brukaren en högre grad av flexibilitet och självständighet.