PLUS - det flexibla badrummet

Människor vill kunna själva. Vi ser till att det blir så.

PLUS är en flexibel lösning med produkter som kan ställas in både höjd- och sidledes. PLUS lämpar sig väl för badrum

  • som används av flera personer
  • som används av personer med ett framskridande sjukdomsförlopp
  • där det finns varierande behov

Serien är utvecklad efter mottot "badrummet ska anpassas efter brukaren – inte tvärtom".  Du får ökad självständighet, eventuella vårdare får bättre arbetsförhållanden och investeraren en bättre ekonomi.

Målgrupper

Privatbostäder, äldreboenden, vårdhem/-institutioner, sjukhus, hotell m.m.


PLUS - badrummet som anpassas efter dina behov

Flexibelt badrum med PLUS. Det enkla hjälpmedlet som kan regleras i höjdled och flyttas vågrätt på väggskenan.