Produktnyheter

Pressalits nya produkter presenteras här!

På Pressalit fokuserar vi på att producera flexibla produkter för människor med nedsatt funktionsförmåga. Vårt mål är att integrera design, estetik, funktionalitet och komfort i nya produktlösningar med högsta kvalitet.
På sidan finns information om våra senaste produkter och vara uppdaterad på Pressalits produktnyheter.