PLUS front- och ryggstöd, 700 - 770 mm

This item is not available in Sverige

För PLUS toalettarmstöd.

Översikt

Front- och ryggstöd till toalettarmstöd, 700-770 mm.

PLUS front- och ryggstöd, 700 - 770 mm PLUS front- och ryggstöd, 700 - 770 mm

Teknisk Specifikation

Produktgrupp

Ryggstöd

Produktbeskrivelse

Front- och ryggstöd till toalettarmstöd, 700-770 mm.

Färg

Vit

Styrka

Maximal belastning: 70 kg

Dimentioner (mm)

PLUS front- och ryggstöd, 700 - 770 mm

Vikt (kg)

1.3

Rengöring


Rengör produkten med vanligt såpvatten.
Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.

Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.

DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:
Tvättsprit 70%

INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:
Suma Star free D1
Taski 100
Taski 200

Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.

Garanti

Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

Produktnr.: RT835000 EAN 5708590314129 VVS 777539200 NRF 7501037 NBS N13:426