Väggskenor

1 +
Modell R9322
Färger

Pappershållare

2 +
Modell R9806
Färger

PLUS väggskena, 600 mm

2 +
Modell R9809
Färger

PLUS väggskena, 900 mm

2 +
Modell R9812
Färger

PLUS väggskena, 1200 mm

2 +
Modell R9815
Färger

PLUS väggskena, 1500 mm

2 +
Modell R9818
Färger

PLUS väggskena, 1800 mm

2 +
Modell R9821
Färger

PLUS väggskena, 2100 mm

2 +
Modell R9824
Färger

PLUS väggskena, 2400 mm

1 +
Modell RT761
Färger

Stopp till PLUS väggskena

1 +
Modell V8530
Färger

Tätningslist till väggskena, 3 000 mm

På den här sidan hittar du Pressalits urval av väggskenor. Väggskenorna fungerar som produkternas ryggrad och används för att montera delar som tvättställ, toalettarmstöd och duschsitsar på väggen. Tillsammans kan dessa produkter utgöra ett flexibelt handikappbadrum. Väggskenorna gör att det går att höja och sänka produkterna så att de kan anpassas efter olika brukarsituationer. Samtidigt finns väggskenorna både i vågräta och lodräta utgåvor vilket ytterligare säkrar badrummets höga flexibilitet. Syftet med skensystemet är att göra brukarna så självständiga som möjligt i badrummet, oavsett om de sitter i rullstol eller är äldre personer med en annan form av fysiskt handikapp.